Regulamin sklepu obowiązujący od 25.12.2014 r.

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: www.slango.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest firma:

Maksymilian Wilk

wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

Adres: 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 87
E-mail: sklep@slango.pl
Telefon: 537000505
NIP:  5170422122


2.         Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.

 § 2. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.slango.pl w chwili składania zamówienia.

2.         Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.slango.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3.         Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.slango.pl są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi oraz gwarancję.

 § 3. Składanie zamówień

1.         Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy.


2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia.

 

§ 4. Formy płatności


Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
- za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
- przelewem przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy,
- transakcja on-line przez centrum autoryzacji tpay.pl

§ 5. Realizacja zamówienia

1.         Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia.


2.         Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia doręczenia towaru do Kupującego


3.         Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.


4.         Zamówienie jest realizowane w terminie do 30 dni. Średni czas realizacji zamówienia to 7 dni.


5.         W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części lub całości zamówionego towaru.


6.         Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód sprzedaży towaru w postaci paragonu lub faktury VAT.

§ 6. Dostawa

1.         Dostawa wykonywana jest na terenie Polski. 

  1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.
  2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
    4.         Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.§ 7. Zwroty i Reklamacja.


1.         Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.


2.         Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.


3.         W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


4.         W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadu gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumenta:  POBIERZ


Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy: POBIERZ6.         Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres:

 
Powstańców Listopadowych 37

35-606 Rzeszów

Wzór zgłoszenia reklamacji przez konsumenta: POBIERZ

7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych,
    Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§ 8. Postanowienia końcowe


1.         Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

2.         Koszt połączenia telefonicznego zgodny z taryfą operatora.


3.         Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Numer zgłoszenia: 002714/2010

Numer księgi: 088942


4.         W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5.         Kupujący będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Sprzedawca zobowiązuje się do stosowania kodeksu dobrych praktyk. POBIERZ


Regulamin - Slango js_def

Regulamin sklepu obowiązujący od 25.12.2014 r.

§ 1. Postanowienia Ogólne

1. Stroną dokonującą sprzedaży towarów w sklepie internetowym pod adresem: www.slango.pl zwanym dalej Sprzedawcą, jest firma:

Maksymilian Wilk

wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa

Adres: 35-322 Rzeszów, ul. Załęska 87
E-mail: sklep@slango.pl
Telefon: 537000505
NIP:  5170422122


2.         Stroną dokonującą zakupów w sklepie może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, zwaną dalej Kupującym.

 § 2. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji są produkty przedstawione na stronie www.slango.pl w chwili składania zamówienia.

2.         Ceny wszystkich produktów i usług przedstawione na stronie www.slango.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3.         Wszystkie produkty przedstawione na stronie www.slango.pl są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty, instrukcje obsługi oraz gwarancję.

 § 3. Składanie zamówień

1.         Zamówienia mogą być składane poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówienia zamieszczonego na stronie internetowej Sprzedawcy.


2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie każdego zamówienia. Potwierdzenie następuje za pomocą poczty elektronicznej w dniu otrzymania zamówienia.

 

§ 4. Formy płatności


Zapłata za zamówiony towar może być dokonana:
- za pobraniem przy odbiorze przesyłki,
- przelewem przed dostawą towaru na wskazany rachunek bankowy,
- transakcja on-line przez centrum autoryzacji tpay.pl

§ 5. Realizacja zamówienia

1.         Realizacja zamówienia rozpoczyna się po przyjęciu zamówienia.


2.         Czas realizacji zamówienia jest to czas od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę do dnia doręczenia towaru do Kupującego


3.         Sprzedawca przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą pierwszego dnia roboczego, następującego po tych dniach.


4.         Zamówienie jest realizowane w terminie do 30 dni. Średni czas realizacji zamówienia to 7 dni.


5.         W przypadku braku towaru w magazynie Kupujący może wyrazić zgodę na przedłużenie czasu realizacji zamówienia, wybrać inny towar o podobnych właściwościach lub zrezygnować z części lub całości zamówionego towaru.


6.         Do każdej transakcji Sprzedawca dostarcza dowód sprzedaży towaru w postaci paragonu lub faktury VAT.

§ 6. Dostawa

1.         Dostawa wykonywana jest na terenie Polski. 

  1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub przesyłką kurierską.
  2. Koszty dostawy ponosi Kupujący.
    4.         Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia rzeczy bez wad.§ 7. Zwroty i Reklamacja.


1.         Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru.


2.         Kupujący będący konsumentem odstępuje od umowy poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.


3.         W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony umowy świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.


4.         W przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Kupujący.

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadu gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.Wzór odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumenta:  POBIERZ


Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy: POBIERZ6.         Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową oraz uszkodzenia przesyłki w czasie transportu Kupujący zgłasza Sprzedawcy na adres:

 
Powstańców Listopadowych 37

35-606 Rzeszów

Wzór zgłoszenia reklamacji przez konsumenta: POBIERZ

7. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych,
    Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


§ 8. Postanowienia końcowe


1.         Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi producentów.

2.         Koszt połączenia telefonicznego zgodny z taryfą operatora.


3.         Wraz ze złożeniem zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych do celów wystawienia faktury, prowadzenia sprawozdawczości finansowej, wysyłki zamówionego towaru oraz informowania o statusie zamówienia. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Kupujący podaje swoje dane dobrowolnie. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zbiór danych osobowych jest zgłoszony w ogólnokrajowym rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Numer zgłoszenia: 002714/2010

Numer księgi: 088942


4.         W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5.         Kupujący będący konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Sprzedawca zobowiązuje się do stosowania kodeksu dobrych praktyk. POBIERZ