ZWROT

W ciągu 14 dni od otrzymania zakupionego towaru możesz zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny. Po otrzymaniu zwrotu wysyłamy pieniądze na Twoje konto.

Zwracany towar prosimy odesłać zwykłą przesyłką pocztową z dołączonym paragonem oraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym własnoręcznie oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Prosimy nie wysyłać do naszej firmy przesyłek pobraniowych, ponieważ nie będą one odbierane.

WYMIANA

Jeżeli zakupiony towar okazał się za duży lub za mały, możesz go wymienić na inny rozmiar lub na inny model.

W takim przypadku prosimy odesłać towar z informacją na jaki model/rozmiar ma zostać wymieniony oraz z adresem, na który mamy odesłać towar.
Towar wymieniony wyślemy do Ciebie na nasz koszt.

REKLAMACJA

Towar reklamowany należy odesłać do siedziby firmy, wraz z opisem zaistniałej usterki oraz danymi teleadresowymi kupującego.

ADRES, NA KTÓRY NALEŻY ODESŁAĆ TOWAR (wymieniany, zwracany lub reklamowany)

F.H. Blumore, Monika Wilk

ul. Powstańców Listopadowych 37

35-606 Rzeszów

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(Klient wprowadza - zgodnie z prawdą - tylko te dane,
które zostały zaznaczone na czerwono.)

 

Joanna Kowalska                                        Szczecin,  dn. 10.07. 2013 r.

Ul. Rubinowa 4

34-300 Szczecin

  

F.H. Blumore

Monika Wilk

Ul. Załęska 87

35-322 Rzeszów

 

                       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

                       zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271)     
odstępuję od
umowy zakupu sukienki w sklepie internetowym
www.slango.pl, zamówienie nr 2234
  zawartej dnia 05.07.2013r.
 w
Szczecinie.

Proszę o zwrot kwoty 129 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć zł)

na konto nr 7322223333444455556666;

którego posiadaczem jest (imię i nazwisko, adres):
J
oanna Kowalska, ul. Rubinowa 4, 34-300 Szczecin
.

 Zwracam, w stanie niezmienionym sukienkę otrzymaną dnia 06.07.2013r.

 

                                                                            ...............................

                                                                                podpis konsumenta!!!

 


Wymiana i zwroty - Slango js_def

ZWROT

W ciągu 14 dni od otrzymania zakupionego towaru możesz zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny. Po otrzymaniu zwrotu wysyłamy pieniądze na Twoje konto.

Zwracany towar prosimy odesłać zwykłą przesyłką pocztową z dołączonym paragonem oraz z prawidłowo wypełnionym i podpisanym własnoręcznie oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość. Prosimy nie wysyłać do naszej firmy przesyłek pobraniowych, ponieważ nie będą one odbierane.

WYMIANA

Jeżeli zakupiony towar okazał się za duży lub za mały, możesz go wymienić na inny rozmiar lub na inny model.

W takim przypadku prosimy odesłać towar z informacją na jaki model/rozmiar ma zostać wymieniony oraz z adresem, na który mamy odesłać towar.
Towar wymieniony wyślemy do Ciebie na nasz koszt.

REKLAMACJA

Towar reklamowany należy odesłać do siedziby firmy, wraz z opisem zaistniałej usterki oraz danymi teleadresowymi kupującego.

ADRES, NA KTÓRY NALEŻY ODESŁAĆ TOWAR (wymieniany, zwracany lub reklamowany)

F.H. Blumore, Monika Wilk

ul. Powstańców Listopadowych 37

35-606 Rzeszów

 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(Klient wprowadza - zgodnie z prawdą - tylko te dane,
które zostały zaznaczone na czerwono.)

 

Joanna Kowalska                                        Szczecin,  dn. 10.07. 2013 r.

Ul. Rubinowa 4

34-300 Szczecin

  

F.H. Blumore

Monika Wilk

Ul. Załęska 87

35-322 Rzeszów

 

                       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

                       zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za
szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271)     
odstępuję od
umowy zakupu sukienki w sklepie internetowym
www.slango.pl, zamówienie nr 2234
  zawartej dnia 05.07.2013r.
 w
Szczecinie.

Proszę o zwrot kwoty 129 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć zł)

na konto nr 7322223333444455556666;

którego posiadaczem jest (imię i nazwisko, adres):
J
oanna Kowalska, ul. Rubinowa 4, 34-300 Szczecin
.

 Zwracam, w stanie niezmienionym sukienkę otrzymaną dnia 06.07.2013r.

 

                                                                            ...............................

                                                                                podpis konsumenta!!!